Iveco ja Irisbus vahvistavat asemaansa Suomen markkinoilla uudistetulla myyntiorganisaatiolla ja yhteistyöllä Raskoneen kanssa

Ivecon ja Irisbusin yhteistyö Raskoneen kattavan huoltoverkoston kanssa vahvistaa Iveco-asiakkaiden palveluja Suomessa

 

Ivecon ja Irisbusin varaosien toimitusvarmuus paranee Suomessa uudistetun Raskone yhteistyön myötä. Kumppanuus on askel eteenpäin Iveco strategiassa vahvistaa asemaansa Suomessa, joka on Ivecolle Pohjois-Euroopan tärkein markkina-alue.

Sitoutuminen asiakkaan kokonaispalveluun on perustana Ivecon ja Raskoneen yhteistyölle. Raskoneella on jo entuudestaan vahva kokemus Ivecon huolloista. Raskoneen verkoston 14 omaa Iveco huoltokorjaamoa ja 7 sopimuskorjaamoa, yhteensä 850 mekaanikkoa palvelee Iveco asiakkaita kaikkialla Suomessa.

Tom Niemistön johtama myyntitiimi kuuluu osana Gianalberto Lupin vastuualueeseen. Gianalberto Lupi on Ivecon Keski- ja Itä-Euroopan johtaja ja Tom Niemistö vastaa Iveco kuorma-autojen myynnistä Suomessa. Irisbus linja-autojen ja bussien myynnistä vastaa ja koordinoi Risto Laurilan edustama Vehico Oy, joka kuuluu Irisbus Keski- ja Itä-Euroopan, Horio Chiritan, vastuualueeseen.

Ivecon pyrkimyksenä on tehdä jatkuvaa työtä tuotetarjonnan parantamiseksi uusilla ekologisilla moottoreilla. Seuraamalla tarkasti määrittelemiään kriteerejä, sitoutumista ekologisuuteen ja taloudellisuuteen, häiriöttömän liikkuvuuden ja korkeamman tuottavuuden lisäämiseen kuljetussektorilla.